PROMENADSCHEMA SUNDBYBERG VÅREN 2017

Vi genomför promenaderna 1 februari - 31 maj helgfria dagar
c:a en timme varje gång!

Dag Tid Samlingsplats Kommentar
Onsdag 1000 Ågatan 15 Stavgång / promenad


Ta gärna kontakt för ytterligare information!

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Ut&Gå! Bengt Rundquist 0708-390701 bengt@rundquist.nu
Åter till Ut&Gå! startsida