Den här sidan, som är en undersida till webbplatsen www.friluftsliv.nu presenterar våra nuvarande samarbetspartners. Du och din organisation eller ditt företag är också välkommen att medverka. Kontakta oss gärna.

Hemsidan uppdaterad 16-11-05
Åter till startsidan
Om Friluftsliv.nu
Samarbetspartners
Länkar om friluftsliv
Övriga länkar
Kontakta oss
Friluftsfrämjandets lokalavdelning Norra Järva har som verksamhetsidé att vara det bästa konkurrerande alternativet för sina medlemmar och för barn, ungdomar och vuxna samt för företag och organisationer runt Järvafältet vad beträffar friluftsliv, äventyr och naturkulturism året runt, och där hela Järvafältet utgör en naturlig hemvist och "klubblokal". Järva Gå! startade som ett pilotprojekt på initiativ av Folkhälsogruppen inom Norra Stockholms sjukvårdsområde våren 2000 för att få befolkningen i stadsdelarna runt Järvafältet att börja promenera. Efter en utvärdering har projektet sedan utökats till att kallas Ut&Gå! och omfattar de övriga stadsdelarna inom Stockholms stad och Ekerö kommun inom sjukvårdsområdet. Numera är Ut&Gå! en förening inom Korpen.

VäsjöAlliansen är ett samarbetsprojekt mellan Friluftsfrämjandets lokalavdelningar Norra Järva, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och Djursholm, vars syfte är att bedriva en gemensam skidskola i Väsjöbacken i Sollentuna.

Norra Järva Hembygdsförening är din hembygdsförening i Kista, Husby och Akalla. 1985 grundades föreningen och verksamheten är aktiv och utåtriktad. Föreningens uppgift är att värna, vårda och visa hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till kommande generationer.

Föreningen Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av Stockholms stad och driver gården som Järva Folkets Park. Föreningen bildades 1975, men Eggeby Gård är en gammal boplats sen mer än 1000 år. Nuvarande byggnader är från sekelskiftet. Järva Folkets Park är norra Stockholms enda Folkpark som är i bruk och utan stängsel.

Förutom att man kan hyra mark och scener för olika arrangemang, kan även lokaler hyras året runt. Olika hus och lokaler finns att hyra från 5 - 150 personer. Järva Folkets Park bedriver kafé, konferens- och festuthyrning samt kulturverksamheter. Även hus, tillhörande Eggeby Gård, hyrs ut för kontor och skolverksamheter.

Kista Naturkulturism är ett affärsområde inom KvalitetsCentrum AB. Syftet är att ge spännade och lärorika upplevelser för alla sinnen i närmiljö - på Järvafältet.

Kista Naturkulturisms vision är att bli bästa konkurrerande alternativ för sina kunder och deras gäster när det gäller hälsa och välbefinnande, natur- och kulturupplevelser på och runt Järvafältet.

Förbundet för Ekoparken (FFE) bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka de stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.

Efter ett intensivt arbete av förbundet, Världsnaturfonden WWF och andra miljöorganisationer stiftades en ny lag, med hänvisning till Ekoparken, genom ett tillägg i Miljöbalken:

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas, endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."

Därmed är dock inte allt frid och fröjd. En av förbundets vikigaste uppgift är därför att i fortsättningen bevaka och besvara byggplaner och andra exploateringsförslag både i och utanför Ekoparken, eftersom de riskerar att skära av spridningsvägarna för växter och djur i Ekoparken.