Webbplatsen Friluftsliv.nu har ambitionen att bli en samlande
portal för ett aktivt friluftsliv inom Storstockholmsregionen.

Hemsidan uppdaterad 16-11-05
Åter till startsidan
Om Friluftsliv.nu
Samarbetspartners
Länkar om friluftsliv
Övriga länkar
Kontakta oss

Begreppet Friluftsliv
Friluftsliv är ett vitt begrepp som omfattar en mängd aktiviteter, som man utför i naturen - antingen utförsåkning i en häftig skidbacke på vintern eller vandring i en lummig skog på sommaren. På vintern kan vi också ta en skridskotur på isbelagda fjärdar och sjöar och på sommaren en kanottur i samma vatten. I alla dessa aktiviteter gäller det framförallt att man ska leva och uppleva på naturens villkor.

Friluftsliv som begrepp har många fördomar emot sig, framförallt hos ungdomar idag. De tycker ofta att friluftsliv är "töntigt" och att det är bekvämare framför datorn och TV:n än i skogen. Här gäller det att bryta dessa fördomar - inte minst ur ett folkhälsoperspektiv - och få fler människor intresserade av ett aktivt friluftsliv.

Allemansrätten
I Sverige har vi stora och unika möjligheter till olika former av friluftsliv. Detta beror främst att vi ha en så skiftande natur. Dessutom har vi i Sverige den unika allemansrätten. Det är en urgammal sedvanerätt (numera omnämnd i Miljöbalken), som reglerar hur vi ska bete oss i naturen. Allemansrätten ger oss rätt att vistas på annans mark så länge vi inte stör eller förstör.

Friluftsliv.nu
Friluftsliv.nu har ambitionen att bli den samlande portalen för ett aktivt friluftsliv inom Storstockholmsregionen. Organisationer och företag inom området är välkomna att bli sponsorer och samarbetspartners till Friluftsliv.nu. Ta gärna kontakt med oss.

Adress: Friluftsliv, c/o Bengt Rundquist, Saltsjöstigen 4, 184 94 Åkersberga
Telefon: 0708-390701, Fax: e-post: bengt@rundquist.nu