6. Tyrestakilen

Tyrestakilens viktigaste funktion är att den ger tillgång till Tyresta nationalpark. Tyrestas storlek, urskogskaraktär, tystnad och biologiska mångfald så nära en huvudstad, är unik i internationella sammanhang. Hällmarkstallskogens ålder och storlek ger höga naturvärden. Tyrestakilen innehåller också en lång kuststräcka.

Nackareservatet och Erstaviks omgivningar ger stadens invånare god tillgång till tätortsnära natur och är ett av Stockholms mest använda friluftsområden, med bland annat välbesökta skridskoisar. I kilen finns tre friluftsgårdar, ett stort utbud av upplevelsevärden och aktiviteter, badplatser, många spår, leder samt service. Här finns flera stora, tysta områden. Tillgängligheten via framför allt Saltsjöbanan och tunnelbanan är god.