5. Nacka-Värmdökilen

Den gröna kilen i Nacka-Värmdö ger stadens invånare ett stort utbud av upplevelser kopplade till vatten genom utsiktsplatser, badvikar, båthamnar, klippor och stränder. Vattnet, närheten till skärgården och en stor mängd fritidshus bidrar till att många besöker området under sommarhalvåret.

Här finns viktiga badplatser, båthamnar, ett kulturlandskap med skärgårdsprägel och många trolska naturmiljöer. Kilen innehåller viktiga regionala spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog. I kilen finns flera flaskhalsar som beror på landskapets karaktär och ett stort bebyggelsetryck. Ett vältrafikerat bussnät ger god tillgänglighet.

>>läs mer