9. Ekerökilen

Ekerökilen omfattar ett småbrutet Mälarlandskap på flera olika öar. Ekerö och Munsö präglas av Uppsalaåsen. Kilen har stor tillgång på kulturhistoriska miljöer, landskap, gårdar och kyrkor. Drottningholms slott finns på Unescos världsarvslista.

Lovön och Kärsön är välbesökta rekreationsområden, och många av besökarna bor centralt i regionen.
Kilen innehåller mycket viktiga kärnområden och spridningssamband för ädellövskogslevande arter. Ekerökilen behöver utvecklas och preciseras på Färingsö.