8. Bornsjökilen

Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Här finns bland annat ett sprickdalslandskap med branta förkastningsbranter, vilket ger vida utblickar, samt många sjöar och vattendrag. Mälarens stränder är långa och varierande.

Kilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap i Bornsjöns och Yngerns omgivningar som också är tysta områden, liksom rekreationsskogar och anläggningar i tätortsnära läge.

Här finns viktiga spridningssamband för arter som lever i ädellövskog. Kilens läge invid och inom regionala stadskärnor ger svaga samband i flera partier. Bornsjökilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i Nyköping, Gnesta, Mariefred och Nynäshamn.