Här arkiverar vi våra årsmöteshandlingar och yttranden på remisser från olika myndigheter, antingen vi svarat på dem själva eller tillsammans med andra föreningar
Om vår förening
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Intressanta länkar
Bli medlem

18-03-10 Verksamhetsberättelse 2017 Bokslut 2017 Verksamhetsplan 2018

17-03-16 Årsmötesprotokoll 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Bokslut 2016 Verksamhetsplan 2017

16-09-26 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050.

16-03-22 Årsmötesprotokoll 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Bokslut 2015 Verksamhetsplan 2016

15-03-19 Årsmötesprotokoll 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Bokslut 2014 Verksamhetsplan 2015

14-03-25 Årsmötesprotokoll 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bokslut 2013 Verksamhetsplan 2014

13-02-23 Årsmötesprotokoll 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsplan 2013 Bokslut 2012

12-03-27 Årsmötesprotokoll12 Verksamhetsberättelse 2011 Bokslut 2011 Verksamhetsplan 2012

11-04-08 Årsmötesprotokoll11 Verksamhetsberättelse 10 Bokslut 2010 Verksamhetsplan 2011

10-04-27
Årsmötesprotokoll10 Verksamhetsberättelse09 Bokslut09 Verksamhetsplan10

09-04-05 Årsmötesprotokoll09 Verksamhetsberättelse08 Bokslut08 Verksamhetsplan09

09-01-06 Yttrande över Stockholms översiktsplan 09.

08-11-27 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010.

08-04-07 Årsmötesprotokoll08 Verksamhetsberättelse07 Verksamhetsplan08

 
Järvafältets ABC-bok
Ärvingekvinnan

Webmakare: Bengt Rundquist 
Denna sida uppdaterad 2018-03-10