NATUR-, KULTUR- OCH SAGOSTIGEN PÅ EGGEBY GÅRD - Anunds vikingastig för barn och vuxna.
Välkommen till Anunds vikingastig vid Eggeby Gård på Järvafältet. Den har skapats av en arbetsgrupp inom vår lokalavdelning i sam- arbete med föreningen Järva Folkets Park. Idén till stigen har vi fått av Sven Jerdén, Falun som byggt flera likadana stigar i Sverige. 

Med tidsmaskinens och fantasins hjälp flyttas du 1000 år bakåt i tiden. Du får träffa Anund Viking och hans båda barn Jobjörn och Ragnälv och försöka föreställa dig hur deras gård såg ut och hur de levde på vikingatiden.

Under tiden som du går stigen passerar du 14 stationer, där du får svara på frågor och fylla i en tipskupong. Svarar du rätt på frågorna kanske du kan vinna ett fint vikingatida pris. Frågehäftet och svarskupongen kan du köpa för 15 kronor på kaféet på Eggeby.

           Kontakta oss för mer information!

Till första sidan
Sidan senast ändrad 14 januari år 2003.