VERKSAMHETEN VID EGGEBY GÅRD
  MED FRILUFTSFRÄMJANDET NORRA JÄRVA

  Välkommen till ett spännande friluftsliv i Mulleriket på Eggeby!

Vid Eggeby Gård på Järvafältet mellan Tensta och Kista har vi byggt ett Mullerike med Skogsmulles koja och tre stycken naturstigar avsedda för barn mellan 5-15 år, men även vuxna kan ha god behållning av att gå någon av stigarna. Till varje stig finns ledar-/deltagarhäften att köpa på Kafé Grönlingen i huvudbyggnaden på Eggeby.
De tre stigarna är:

Skogsmulles stig
Laxestigen
Skogsmulle utanför sin koja i Mulleriket vid Eggeby Gård tillsammans med en förskolegrupp från Sundbyberg.

Skogsmullestigen är en permanent naturstig med 12 stationer och den är c:a: 500 m lång. Vid varje station får barnen använda sina sinnen och sin nyfikenhet genom att se, höra, smaka, lukta eller lyssna på olika saker i naturen.

Stigen är i första hand tänkt för barn i åldern 5-7 år och börjar nere vid Mulleriket bakom stallet (se skyltar)
samt slutar vid Skogsmulles Koja, där barnen under tak kan sitta och äta sin matsäck.

Stigen kan bokas inkl Skogsmulle som guide och färdig eld vid Skogsmulles koja för korvgrillning eller annan matsäck. Kontakta gärna Bengt Rundquist.

Laxe är Skogmulles goda vän vid vattnet. Han kan berätta om djur, natur och miljöer kring våra vattendrag. Även Laxestigen börjar vid Mulleriket bakom Stallet (se skylt), går sedan ner till Igelbäcken och följer en slinga som är c:a 800 m lång mellan två broar.

Laxestigen, som är gjord för barn i åldern 7 - 9 år, inbjuder till spännande upptäckter vid bäcken. Efteråt kan det vara skönt att sitta en stund vid Mullekojan eller Laxes hydda och kanske äta sin medhavda matsäck.

Om du går Vikingastigen flyttas du med fantasins hjälp 1000 år bakåt i tiden. Du får följa vikingen Anund och hans barn Jobjörn och Ragnälv på en tur runt Eggeby. Men eftersom dom levde för 1000 år sedan - cirka 30 generationer - ser platsen inte längre ut som den gjorde då.

Stigen som i första hand är gjord för lite äldre barn, ungdomar och vuxna är lågskovänlig - men tyvärr inte lämplig för barnvagnar och rullstolar. Längden är omkring 1200 m.

Till första sidan
Länk till Eggeby
Sidan ändrad 4 mars 2009