Våra funktionärer 2017 är:
Funktion: Namn: Telefon mobil: Telefon hem: E-post:
Ordförande/vandringar/Skogsmulle/Skogsknytte Bengt Rundquist 0708-390701 bengt@rundquist.nu
Vice ordf/strövare/frilufsare Fredrik Killander 0707-563142 08-751 95 13 killander7@hotmail.com
Sekreterare Håkan Pettersson 0703-83 45 56   hakan-ak.pettersson@hotmail.com
Kassör/Styrelsesuppleant Arne Lindgren 0730-280966 0171-519 21 arne_lindgren@yahoo.com
Styrelseledamot/materialförvaltare Sven Höckert 0761-848645   sven.hockert@bredband.net
Styrelsesuppleant Per Jonson 0703-255831 08-7520453 nils.per.kristian@hotmail.com
Valberedare/Stavgång Maj Östberg Rundquist 0708-540518 maj@kvalitetscentrum.com
Valberedare/Skidskola Berit Sundelin 0706-741441 0171-519 21 berit_sundelin@yahoo.com
Till första sidan Sidan senast ändrad 14 mars 2017