Järvakilen är den längsta kilen av Storstockholms 10 gröna kilar. Ett sätt att tillgängliggöra de gröna kilarna är att skapa ett kilstråk genom resp kil. Genom att lyfta fram Järvakilens tillgångar och öka tillgängligheten till dessa ges möjligheter till vardagsrekreation och ett friluftsliv för alla.

Se länken till beskrivningar av natur- och kulturmiljöer i Järvakilen >>här!

Målgruppen är inte de redan aktiva friluftsmänniskorna utan den breda allmänhet som idag inte nyttjar naturen till fullo. Via olika informationsinsatser ska det bli lättare för dessa att hitta ut i den närliggande naturen - en satsning för bättre folkhälsa!

Målpunkterna är ryggraden i ett attraktivt kilstråk. De kan spänna från sevärd natur till en bra restaurang. Vissa sträckor har få eller inga målpunkter. Exempel på bra målpunkter är entréer, caféer, naturreservat, djur, friluftscentra, naturrum, naturlekplatser, restauranger, köpcentra, fornminnen, slott, bad och grillplatser.

Kilstråkets delsträckor från söder till norr:
Stallmästargården-Överjärva
Överjärva-Eggeby
Eggeby-Väsby
Väsby-Kalkviken
Kalkviken-Ängsjö
Ängsjö-Runsa
Runsa-Steninge
Steninge-Sigtuna


Solna
Stockholm


Sundbyberg

Järfälla

Sollentuna

Sigtuna
Upplands
Väsby
 
Järvakilen
 en av Storstockholms gröna kilar
Om Järvakilen
Länkar
Hem